2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Koryun Shekoyan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Astghik Avetiqyan
Gevorg Papikyan
Davit Khajakyan
Ani Samsonyan
Edmon Marukyan