2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Krist Marukyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Srbuhi Grigoryan
Serge Khahramanyan
Astghik Avetiqyan
Karine Ghukasyan
Gohar Matevosyan