2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Koryun Shekoyan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Gorgisyan
Edmon Marukyan
Grigori Dokhoyan