2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Edmon Marukyan
Davit Khajakyan
Gevorg Papikyan
Karen Simonyan
Serge Khahramanyan
Hrant Ayvazyan
Armen Yeghiazaryan
Gohar Matevosyan