2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Davit Khajakyan
Srbuhi Grigoryan
Serge Khahramanyan
Astghik Avetiqyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan
Gohar Matevosyan