2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Koryun Shekoyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Gevorg Papikyan
Harut Babayan
Gevorg Gorgisyan
Davit Khajakyan
Anahit Karapetyan