2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Magda Arsenyan
Armen Yeghiazaryan
Srbuhi Grigoryan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan