Sargis Niazyan
January 24, 2018

Share via:
2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Koryun Shekoyan
Karine Ghukasyan
Astghik Avetiqyan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Krist Marukyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan