2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Gorgisyan
Davit Khajakyan
Ani Samsonyan
Edmon Marukyan
Anahit Karapetyan