2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Koryun Shekoyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Srbuhi Grigoryan
Krist Marukyan
Ani Samsonyan
Edmon Marukyan